Thay đổi chính sách giá (Changes in Pricing policy)

Kính gửi Quý khách hàng (Dear valued Customers),

Công ty TNHH MedBrain hy vọng Quý khách đã có những trải nghiệm tốt với phần mềm Chỉnh Nha ViCeph. Chúng tôi gửi email này để thông báo về việc thay đổi chính sách giá cho các dịch vụ trong ViCeph. (MedBrain Co., Ltd. hopes that you have had a good experience with our ViCeph Orthodontic Software. We are sending this email to inform you about changes in pricing policies for ViCeph services).

Như Quý khách đã biết, ViCeph đã cung cấp dùng thử miễn phí trong một thời gian dài, giúp Quý khách trải nghiệm tất cả các lợi ích, tính năng của một phần mềm chỉnh nha chuyên dụng. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo tính bền vững và phát triển liên tục, chúng tôi đã quyết định thay đổi chính sách giá cho các dịch vụ của ViCeph. (As you may know, ViCeph has been providing a free trial for a long period, allowing you to experience all the benefits and features of a specialized orthodontic software. However, in order to ensure sustainability and continuous development, we have decided to change the pricing policies for ViCeph services).

Tính từ ngày 21/09/2023, tất cả các tài khoản đăng ký dùng thử trước đây sẽ hết hạn dùng thử vào ngày 30/09/2023, và những tài khoản đăng ký mới sẽ có 07 ngày dùng thử, trải nghiệm toàn bộ các chức năng của ViCeph. (Starting from September 21, 2023, all previously registered trial accounts will expire on September 30, 2023, and new registered accounts will have a 7-day trial period to experience the full functionality of ViCeph).

Sau khi hết hạn, người dùng sẽ phải đăng ký một gói dịch vụ trả phí để tiếp tục sử dụng các tính năng của ViCeph. (After the trial period expires, users will need to subscribe to a paid service package to continue using ViCeph’s features).

ViCeph đang có các gói dịch vụ khác nhau phù hợp với các nhu cầu và ngân sách khác nhau (ViCeph offers different service packages that cater to various needs and budgets)

  • Essential: dành cho các bác sĩ chỉ dùng các chức năng cơ bản về Chỉnh nha như Phân tích Ricketts & Steiner, VTO, CVM, phân tích mẫu…(for doctors who only require basic orthodontic functions such as Ricketts & Steiner analysis, VTO, CVM, sample analysis, etc).
  • Premium: dành cho các bác sĩ muốn dùng đầy đủ thêm các chức năng chuyên sâu về Phòng khám Chỉnh Nha như Phân tích sọ mặt thẳng, mặt nghiêng, 3D, quản lý bệnh nhân, cá nhân hóa…(for doctors who want to utilize more in-depth functions for Orthodontic Practice such as cephalometric analysis, 3D analysis, patient management, personalization, etc.)

Các tài khoản đã trả phí trước đây sẽ được tự động nâng cấp lên các gói dịch vụ phù hợp.(Previously paid accounts will be automatically upgraded to the appropriate service packages)

Chúng tôi hiểu và thành thật xin lỗi Quý khách cho những bất tiện có thể xảy ra ở việc thay đổi này. Bằng những đóng góp của Quý khách, chúng tôi sẽ có thể cung cấp nhiều nguồn lực hơn để nâng cấp phần mềm, giới thiệu các tính năng mới và để hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp hơn nhằm cung cấp những giá trị tốt nhất trong lĩnh vực Chinh Nha tới Quý khách.(We understand and sincerely apologize for any inconvenience this change may cause. With your contributions, we will be able to provide more resources to upgrade the software, introduce new features, and provide better professional customer support to deliver the best value in the field of Orthodontics to you).

Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi tại contact@viceph.net hoặc (84) 0981724131. Hoặc truy cập website của chúng tôi để biết thêm thông tin về cách thức thanh toán.(If you have any questions, please feel free to contact our customer support team at contact@viceph.net or 84-0981724131. Or visit our article to find more information about how to make payment). 

Cảm ơn Quý khách đã hiểu và tiếp tục ủng hộ ViCephi. Chúng tôi rất mong được phục vụ Quý khách với những trải nghiệm phần mềm Chỉnh Nha chuyên nghiệp nhất trong tương lai. (Thank you for your understanding and continued support of ViCeph. We look forward to serving you with the most professional Orthodontic Software experiences in the future).

Trân trọng (Sincerely),

Nguyen Thanh Hai

Commercial Director

MedBrain Co., LTD

Facebook Comments