Công cụ lâm sàng toàn diện (Comprehensive clinical software)

VN

CÔNG CỤ LÂM SÀNG TOÀN DIỆN

1. Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong phân tích phim, rút ngắn thời gian chẩn đoán và tối ưu quy trình điều trị2. Hỗ trợ mô phỏng kết quả sau điều trị giúp giao tiếp hiệu quả với bệnh nhân3. Quản lý hồ sơ bệnh án theo chuẩn quốc tế4. Tự động phân loại ảnh theo danh mục5. Quản lý hình ảnh 3 chiều quét trong miệng6. Mô hình phân cấp quản lý nhiều nhân sự cùng phòng khám và nhiều phòng khám đồng thời

EN

COMPREHENSIVE CLINICAL SOFTWARE

1. Applying artificial intelligence technology in film analysis to shorten diagnosis time and optimize treatment processes.


2. Supporting simulation of post-treatment results for effective communication with patients.


3. Managing medical records according to international standards.


4. Automatically categorizing images into different categories.


5. Managing 3D oral scan images.


6. Hierarchical management model for multiple personnel in the same clinic and multiple clinics simultaneously.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *