Multilingual

Hỗ trợ tiếng Việt (Vietnamese language support)

VN

Hỗ trợ tiếng Việt

Tính năng hỗ trợ tiếng Việt của ViCeph mang lại nhiều tiện ích cho các bác sĩ Răng Hàm Mặt tại Việt Nam với một số điểm nổi bật:

Vietnamese interface

Giao diện tiếng Việt: Phần mềm cung cấp giao diện người dùng hiển thị hoàn toàn bằng tiếng Việt, giúp bác sĩ và nhân viên y tế dễ dàng sử dụng và tương tác với phần mềm một cách tự nhiên và thuận tiện.

Hỗ trợ bảng mã tiếng Việt Unicode chuẩn: Điều này giúp người dùng dễ dàng nhập thông tin bệnh nhân người Việt, sao chép và dán nội dung với các phần mềm tiếng Việt khác một cách chính xác và tiện lợi.

Vietnamese references

Tích hợp thuật ngữ chuyên ngành Răng Hàm Mặt bằng tiếng Việt: Phần mềm sử dụng tiếng Việt để thể hiện nội dung và diễn giải các thuật ngữ chuyên ngành Răng Hàm Mặt, giúp bác sĩ và nhân viên y tế hiểu rõ chính xác nội dung mà không nhất thiết phải hiểu ngôn ngữ thứ hai.Report in Vietnamese

Tính năng báo cáo bằng tiếng Việt: Phần mềm xuất các báo cáo PDF về thông tin bệnh án, lịch sử điều trị, kết quả phân tích các phân tích chỉnh nha,… một cách dễ dàng và tiện lợi bằng tiếng Việt. Điều này giúp quản lý và phân tích thông tin một cách hiệu quả.Multilingual

Hỗ trợ đa ngôn ngữ: Ngoài tiếng Việt, phần mềm còn hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Anh, cho phép người dùng lựa chọn và chuyển đổi giữa các ngôn ngữ khác nhau tùy theo nhu cầu và sở thích cá nhân.

Support in Vietnamese

Dịch vụ chăm sóc khách hàng bằng tiếng Việt: Mọi thắc mắc, câu hỏi của người dùng gửi đến đều có thể diễn giải bằng tiếng Việt, theo cách của người Việt và sẽ được phản hồi hoàn toàn bằng tiếng Việt. Đây là một lợi thế của ViCeph trong khi các phần mềm Chỉnh nha khác bắt nguồn từ nước ngoài, thường gây khó khăn cho người dùng khi phải tương tác trực tiếp với nhân viên chăm sóc khách hàng sử dụng ngôn ngữ khác tiếng Việt.
Tính năng hỗ trợ tiếng Việt của ViCeph mang lại sự thuận tiện và chính xác trong quản lý thông tin nha khoa, nâng cao hiệu suất làm việc và tạo điều kiện thuận lợi cho việc chăm sóc và tư vấn cho bệnh nhân. Đồng thời, tính năng này cũng thể hiện sự tôn trọng và đáp ứng đúng nhu cầu ngôn ngữ của ngành nha khoa tại Việt Nam.

EN

Vietnamese Language Support

The Vietnamese language support feature of ViCeph brings many benefits to Orthodontist in Vietnam with several notable points:

Vietnamese interface

Vietnamese Interface: The software provides a user interface displayed entirely in Vietnamese, making it easy for dentists and healthcare staff to use and interact with the software naturally and conveniently.

Standard Unicode Vietnamese Character Set Support: This allows users to easily input Vietnamese patient information, copy and paste content accurately and conveniently with other Vietnamese software.

Vietnamese references

Integration of Orthodontic Terminology in Vietnamese: The software uses Vietnamese to express content and interpret Dentistry specialized terminology, helping dentists and healthcare staff understand the content accurately without the need to understand a second language.Report in Vietnamese

Vietnamese Report Feature: The software exports PDF reports on patient information, treatment history, analysis results, orthodontic analysis, etc., easily and conveniently in Vietnamese. This helps manage and analyze information effectively.

Multilingual

Multilingual Support: In addition to Vietnamese, the software also supports the English language, allowing users to choose and switch between different languages according to their needs and personal preferences.

Support in Vietnamese

Customer Support in Vietnamese: Any user inquiries or questions can be interpreted in Vietnamese, in the Vietnamese way, and will be entirely responded to in Vietnamese. This is an advantage of ViCeph compared to other Orthodontic software originating from foreign countries, which often creates difficulties for users when interacting with customer support using a language other than Vietnamese.
The Vietnamese language support feature of ViCeph brings convenience and accuracy in dental information management, improves work efficiency, and provides favorable conditions for patient care and consultation. At the same time, this feature also demonstrates respect and meets the language needs of the dental industry in Vietnam.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *