Category: Chỉnh nha

Bài viết chuyên sâu về chỉnh nha

Chỉnh nhaPhân tích

Phương pháp phân tích tăng trưởng sử dụng đốt sống cổ

Có nhiều cách để đánh giá mức độ tăng trưởng của xương hàm, có thể kể đến như đánh giá bằng các chỉ số sinh lý, như tuổi, sự dậy thì, sự mọc của các răng vĩnh viễn hoặc sử dụng phim x quang bao gồm xương bàn tay và xương đốt sống cổ (Cervical Vertebral Maturation – CVM). 2 Ưu điểm của việc sử dụng đốt sống cổ để đánh giá tăng trưởng là các đốt sống cổ đã được bao gồm trong phim sọ nghiêng (đòi hỏi phim sọ mặt nghiêng phải lấy được đốt sống cổ 2, 3, 4) do đó không cần phải chụp thêm một phim phụ, làm giảm liều tia x quang cần sử dụng.
Chỉnh nhaPhân tích

Phân tích phim sọ mặt thẳng

Trong bài viết này, tác giả đưa ra một phương pháp đánh giá sọ mặt thẳng đơn giản với mục đích đánh giá sự cân đối khuôn mặt hai bên trái phải, và tương quan xương hàm trên, xương hàm dưới với xương sọ, cùng với khả năng đánh giá độ nghiêng của cung răng so với các xương hàm và với xương sọ.