Category: Chỉnh nha

Bài viết chuyên sâu về chỉnh nha

Chỉnh nha

HIỆU QUẢ DI XA TOÀN BỘ HÀM TRÊN TRÊN BỆNH NHÂN TRƯỞNG THÀNH KHỚP CẮN LOẠI II CỦA CUNG PHÂN ĐOẠN RICKETTS Z

Điều trị can thiệp tối thiểu đang là xu hướng hiện nay trong nha khoa, trong đó chỉnh nha không nhổ răng được nhiều bác sĩ nắn chỉnh răng và bệnh nhân quan tâm. Tạo khoảng bằng cách di xa khối răng sau là một trong những lựa chọn trong phác đồ nắn chỉnh không nhổ răng. Đã có nhiều phương pháp di xa được nghiên cứu và áp dụng làm sàng. Bài viết sau giới thiệu một phương pháp cơ học được phát triển bởi giáo sư Robert Ricketts, nghiên cứu tiến hành trên 30 bệnh nhân trưởng thành có sai khớp cắn loại II, dùng cung phân đoạn Z Ricketts để đạt được khớp cắn loại I.
Chỉnh nha

QUẢN LÝ THẮNG MÔI/ THẮNG LƯỠI THEO HỌC VIỆN NHA KHOA TRẺ EM HOA KỲ (2022)

Can thiệp phẫu thuật thắng môi, thắng lưỡi tăng theo cấp số nhân trong hai thập kỉ vừa qua 3,4. Câu hỏi đặt ra là: Liệu rằng tất cả các phẫu thuật thắng môi và thắng lưỡi thực sự cần thiết? Thời điểm nào là phù hợp để phẫu thuật thắng môi, thắng lưỡi? Bài viết sau đây sẽ trả lời các câu hỏi về cách quản lý thắng dựa trên bằng chứng khoa học của AAPD dành cho các bác sĩ, chuyên gia y tế và cha mẹ trẻ.