Chồng hình trước và sau điều trị khớp cắn loại II
Chỉnh nhaHướng dẫnPhân tích

Phương pháp chồng hình phim sọ nghiêng

Trong điều trị chỉnh nha, các bác sĩ luôn quan tâm đến sự thay đổi theo thời gian của răng cũng như sọ mặt, đặc biệt là trong chỉnh nha tăng trưởng.1 Kỹ thuật chồng hình sử dụng những phim sọ nghiêng trong các giai đoạn khác nhau đã được áp dụng từ nhiều năm nay như một công cụ thiết yếu để đánh giá sự thay đổi của sọ mặt theo thời gian.
Kết quả giả lập dịch chuyển mô mềm theo kế hoạch điều trị khi sử dụng phần mềm Viceph
Chỉnh nhaHướng dẫnPhân tích

Dự đoán và lập kế hoạch điều trị chỉnh nha trên phim sọ mặt nghiêng dựa trên bằng chứng y học

VTO được sử dụng như một công cụ để dự đoán đặc điểm mô mềm đáp ứng với điều trị chỉnh nha, đưa ra hình ảnh dự đoán có thể xảy ra nhất, cho phép bác sĩ lâm sàng hình dung dễ dàng hơn hiệu quả của các phương án điều trị khác nhau.